Zaštita osobnih podataka

Petissimo doo s ograničenom odgovornošću

ZAŠTITA PODATAKA I PRAVILA UPRAVLJANJA PODATAKA

 

I. Svrha Kodeksa

Svrha ovog dokumenta jeste kako bi definirali podatke korištene u Petissimo društvo s ograničenom odgovornošću (7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146. br.registra 13826677-2-17,(OIB: 45118875308), u daljnjem tekstu: Društvo). Podaci se koriste u e-trgovini i usluge koje pružaju usluge u vezi informacijskoga društva i načela upravljanja i politike zaštite i upravljanja podacima tvrtke, koje Društvo priznaje kao pravno obavezujuću.

U kreaciji ovih pravila Društvo je posebnu pažnju posvetilo zakonu CXII 2011. (Zakon o informacijama o samo-korišćenju i slobodi informiranja ("Infotv.")), CXIX. Zakon o postupanju s podacima o imenima i adresama za pretraživanje i izravne poslovne akvizicije, Vol. VI. 1998. Zakon za zaštitu osoba kod korišćenja automatizirane obrade osobnih podataka, Strasbourg, od 28 siječnja 1981 donošenje Konvencije i XLVIII 2008. Zakon o temeljnim uvjetima i ograničenjima ekonomske reklamne djelatnosti, Zakon o CVIII iz 2001. o uslugama elektroničke trgovine i informacijskog društva.

Svrha ove politike (koja je dostupna na Internet stranici Društva) jeste osigurati kupcima pristup svim osnovnim pravima i slobodama, posebice pravo na privatnost s obzirom na automatsku obradu osobnih podataka (Privacy).

 

II. Definicije pojmova

 

Osobni podaci ili podaci: podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu (u daljnjem tekstu "subjekt podataka"), podaci koji se izvode iz podataka i koji su relevantni za nositelja podataka. Osobni podaci čuvaju ovu značajnost u obradi, dokle god njezina veza može biti obnovljena zahvaćenom osobom.

Zapis: ukupnost podataka obrađenih u jednom registru;

Upravljanje podacima: svaki postupak ili skup radnji, a posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, izmjena, korištenje, dostupnost, prijenos, objavljivanje, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje osobnih podataka obavlja se na osobnim podacima, bez obzira na način korištenja, uništenje i sprečavanje buduće upotrebe istih;

Upravitelj podataka: označava fizičku ili pravnu osobu koja samostalno ili s drugima određuje svrhu upravljanja podacima, donosi odluke o upravljanju podacima (uključujući i opremu koja se koristi) ili izvršava;

Obrada podataka: obrada podataka operacije i tehničkih poslova bez obzira na način i sredstva, kao i mjesta primjene, pod uvjetom da se obavlja zadatak tehničkih podataka koji se koriste za obavljanje postupka

Uništenje podataka: fizička razaranja medija koji sadrže podatke

Prijenos: kada treća strana ima dostup podacima

Objavljivanje: kada su podaci dostupni svima

Procesivanje podataka: označava fizičku ili pravnu osobu ili organizaciju bez pravne osobnosti koja obrađuje osobne podatke u ime upravitelju podataka;

Brisanje podataka: obris podataka na način da njihov oporavak nije moguć;

Automatizirana podatkovna datoteka: podaci za automatsku obradu;

Obrada preko računala: uključuje sljedeće postupke, ako su sprovedena u cijelosti ili djelomično automatiziranim sredstvima: pohranu podataka, logike ili aritmetičkih operacija na podacima, mijenjanja, brisanja, pronalaženje i diseminaciju podataka.

Sustav: skup tehničkih rješenja koja upravljaju stranicama i uslugama kao i sa podatcima putem Interneta.

Kupac: fizička osoba koja se registrira za korištenje usluge koju pruža upravitelj podataka, te u ovom kontekstu pruža sljedeće podatke, u navedenom III. dijelu.

 

III. Opseg osobnih podataka koji se obrađuju

3.1 odlukom Klijenta, Društvo može upravljati sljedećim podacima koji se odnose na korištenje usluga koje pruža Društvo:

- prezime, ime,

- e-mail adresa i telefonski broj

- adresu za dostavu, adresu za naplatu,

- lozinku za unos

IV. Opseg dodatnih podataka kojima upravlja tvrtka

4.1 U vezi s uspostavljanjem i održavanjem Internetske veze, informacije o računalu Klijenta koje se generiraju tijekom korištenja usluge i koje Sustav za upravljanje podacima bilježi kao automatski rezultat tehničkih procesa, tehnički će se zabilježiti u radu sustava. Podaci koji se automatski bilježe bit će automatski zapisani pri prijavi ili odjavljanju bez posebne izjave ili akcije klijenta. Ovi se podaci možda ne mogu povezati s drugim osobnim podacima o korisnicima, osim onih koji su zakonom obvezni. Podaci se mogu pristupiti samo upravitelju podataka.

 

V. Pravni temelj, svrha i metoda obrade podataka

5.1 Upravljanje podacima temelji se na dobrovoljnoj, informativnoj izjavi klijenta, koja uključuje izričitu suglasnost Korisnika da koristi svoje osobne podatke i osobne podatke koji su generirali za korištenje Usluga Društva. Pravna osnova za upravljanje podacima je Infotv. Odjeljak 5 (1) (a), dobrovoljni doprinos dotične osobe. Svrha upravljanja podacima:

 - pravilno izvršenje ugovora između upravitelja podataka i naručitelja i naknadnog dokaza o uvjetima ugovora,

- rješavanje upita, povratnih informacija, kontaktiranja,

- naručivanje, upravljanje kupnjom, ispunjenje, povratne informacije,

- Pojednostavljivanje ponovne kupnje kupca (u slučaju klijenta pri registraciji web stranice),

- u nedostatku zabrane kupca, neposredne poslovne akvizicije (informativne aktivnosti i dodatne usluge pružene izravnim uputama usmjerenim na dostavu oglasa ili adresiranog oglasa izravno ili neizravno na isporuku proizvoda ili usluga Klijentu) (u slučaju registracije kupaca na web stranici)

- ako Korisnik ne podnese bilo kakav prigovor, reklamni materijal, elektronički oglas ili drugi sadržaj primatelja se klasificira kao komercijalni oglas, koji se šalje klijentu e-poštom (u slučaju registracije klijenta na web stranici)

- ili se isti šalje u slučaju specifičnog dopuštenja Kupca da to učinimo (biltene, sl.)

- slanje anketa klijentima (u slučaju registracije kupaca na web stranici)

 

5.2 Svrha podataka koji se automatski bilježe (točka 4.1) je proizvoditi statistiku, unaprijediti informacijski sustav i zaštititi prava klijenata.

5.3 Upravitelj podataka ne smije koristiti osobne podatke koji su navedeni u svrhu koja nije navedena u ovim točkama. Otkrivanje osobnih podataka trećoj strani ili drugim tijelima koja nisu navedeni u ovom Kodeksu, osim ako zakonom nije drukčije određeno, podliježe samo službenoj odluci ili prethodnom izričitom pristankom Kupca.

5.4 Upravitelj podataka ne kontrolira osobne podatke koje ste unijeli. Samo osoba koja ga/je je dao/la je odgovorna za usklađenost dostavljenih podataka.

5.5 Prilikom slanja bilo koje adrese e-pošte svakog Korisnika, vi ste također odgovorni za isključivo primanje usluge s navedene adrese e-pošte. S obzirom na tu odgovornost, svaka odgovornost povezana s unosom na danu adresu e-pošte snosi isključivo Klijent koji je registrirao e-mail adresu.

 

VI. Načela upravljanja podacima

6.1 Osobni podaci mogu se dobiti i obrađivati ​​samo pošteno i legalno.

6.2 Osobni podaci mogu se pohraniti samo u specifične i legitimne svrhe i ne smiju se koristiti na drugi način.

6.3 Osobni podaci moraju biti razmjerni svrsi njihovog skladištenja i moraju biti u skladu s tom svrhom i ne smiju se širiti dalje od toga.

6.4 Potrebno je poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se zaštitili osobni podaci pohranjeni u automatiziranim datotekama podataka kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje ili slučajni gubitak ili neovlašteni pristup, izmjena ili širenje.

 

VII. Načela zaštite podataka koje primjenjuje Društvo

Osobni podaci je bitno da koristi 7.1 Društvo koristi usluge Društva zaključili na temelju suglasnosti onih koji su pogođeni i jedini cilj.

7.2 Tvrtka, kao administrator podataka, obvezuje se za stjecanje osobnih podataka u vlasništvu Infotv. i sukladno načelima zaštite podataka navedenih u ovom Kodeksu, a ne trećim stranama, osim upravitelja podataka i procesora podataka navedenih u ovim Pravilima.

Odredbe iz ovog odjeljka, osim uporabe osobnih podataka za statističke skupnom obliku, koje ime kupca ili druge identifikacijske podatke za zabrinutost ne sadrži bilo koji oblik, ne predstavljaju upravljanje podacima ili prijenos podataka u njoj.

7.3 U nekim slučajevima - sudskog službenika, policijskih istraga, ako interese društva dovodi u pitanje –pružanje usluga prijetnje autorskim pravom redovitog pravnog postupka-, u svim materijalno ili bilo koje druge povrede ili zbog osnovane sumnje njih, itd – podatci se stavljaju na raspolaganje trećim osobama o dotičnom korisniku.

7.4 Sustavi Društva prikuplja podatke o aktivnosti klijenata koji ne smiju biti zajedno spojenih sa drugim podatcima danim od strane klijenata, bez drugih web stranica ili usluga kada se koriste dobiveni podatci.

7.5 Klijenta treba obavijestiti o svrsi upravljanja podatcima i podataka koji će se obrađivati.

7.6 U svim slučajevima, pod uvjetom da Društvo namjerava koristiti podatke za druge namjere od izvorne svrhe prikupljanja istih, Klijenta je dužno obavijestiti i steći prethodni pristanak ili pružiti priliku da se zabrani njihovo korištenje.

7.7 Društvo, kao upravitelj podataka, u skladu je s ograničenjima određenim zakonom prilikom snimanja i upravljanja osobnim podacima.

7.8 Društvo se obvezuje, da bi se osigurala sigurnost osobnih podataka, da će poduzeti tehničke i organizacijske mjere i utvrditi pravila postupka kako bi se osiguralo da su upisani, pohranjeni ili obrađeni osobni podaci zaštićeni i spriječeno je njihovo uništenje, neovlašteno korištenje i neovlašteno mijenjanje. Također se slažete da svaka treća strana na koju se mogu prenijeti ili predati osobni podaci poziva na ispunjavanje svojih obveza.

7.9. Upravitelj podataka može da blokira osobne podatke ako je podnijet zahtjev ili ako na temelju informacija koje su mu dostupne se pretpostavlja da će brisanje dovesti u pitanje legitimne interese ispitanika podataka. Tako zaključani osobni podaci mogu se obrađivati ​​samo ako postoji cilj za upravljanje podacima koji isključuje brisanje osobnih podataka.

7.10 Obrađeni osobni podaci za ispravak, blokiranje i kliring obavijestit će dotičnog korisnika i svih onih koji su prethodno bili preneseni u Upravljanje podacima. Obavijest se može izostaviti ako ne utječe na legitiman interes predmetnih podataka u svrhu upravljanja podacima.

VIII. Trajanje upravljanja podacima

8.1. Osobni podaci se zadržavaju svo vrijeme nakon i prilikom registracije na stranicama za vrijeme trajanja operacije pod uvjetom da kupac poseban ne zatraži nositelja podataka da se povuku, izbrišu isti.

Neregistrirani kupcima će se osobni podatci sačuvati tokom šest godina, i nakon završetka ovog datuma će se isti automatski izbrisati. U slučaju spora, sumnje na kazneno djelo ili sumnje građanske (ne)odgovornosti nezakonitim delima, ili u slučaju napada počinjene od strane klijenta, iz sustava smo ovlašteni da podatke kupaca izbrišemo odmah.  Međutim, imate pravo na iste ali i mi možemo zadržati podatke za vrijeme trajanja procesuiranja.

8.2. Podaci (4.1) koji se automatski snimaju u sustavu tijekom rada, bit će pohranjeni u sustavu u razumnom vremenskom razdoblju od trenutka generiranja. Upravitelj podataka osigurava da se ti automatski snimljeni podaci ne mogu povezati s drugim osobnim podacima o korisnicima, osim u slučajevima koji su pravno obvezujući. Ako se podaci kupca iz točke 3.1 ne ukidaju (odjeljak 8.1), Kupac neće moći identificirati tehničke detalje

IX. Pružanje osobnih podataka

9.1 Potražnje promjene osobnih podataka ili privatnosti za povlačenje zahtijeva suglasnosti koje treba poslati pismeno, preporučenom poštom na navedenu adresu: Petissimo Kft. 1142 Budimpešta, Komáromi út 35-37, ili putem telefona na boj. + 361-999-4630. ili elektronskom poštom na info@petissimo.hr e-mailom. Obavijest mora navesti ime, e-mail adresu i telefonski broj kupca kada se registrira. Podaci se mogu mijenjati za korisnike „Data Management” www.petissimo.hr klikom na web stranici u gornjem desnom uglu „Prijavi se” link.

9.2 Biltene tvrtke mogu se preuzeti ili odjaviti.

Podaci

9.3 Osobni podaci će biti izbrisani u roku od 3 radna dana od dana primitka takvog zahtjeva, nakon izvršenja zahtjeva za poništenje ili izmjenu, više ne može vratiti na prethodne (izbrisano) podataka.

9.4 Korisnik može zatražiti informacije od Tvrtke kao upravitelja podataka u bilo kojem trenutku u pisanom obliku, e-poštom, telefonom ili e-poštom na poštansku adresu navedenu u odjeljku 9.1. Društvo smatra da je zahtjev za informacije vjerodostojan ako na temelju poslanih zahtjeva Klijent može jasno identificirati podatke navedene u Odjeljku 9.1. Pored gore navedenog zahtjeva za informacijom koji se šalje e-poštom, upravitelj podataka smatrat će autentičan samo ako ga klijent pošalje od registrirane adrese e-pošte. Zahtjev za informacijama mogu uključivati ​​slučaj prijenosa klijenta upravlja podacima „Data Management”, izvor, svrha, pravnoj osnovi, trajanje, mogući podaci procesori imenom i adresom, koherentnih aktivnosti upravljanja podacima, kao i osobnih podataka upravljanje podacima do kojih je i za koju svrhu, primili ili će dobiti, molimo navesti te podatke o kupcu.

9.5 U slučaju upravljanja podacima, Upravitelj podataka mora odgovoriti u pisanom obliku u roku od 30 radnih dana od primitka. U slučaju e-pošte, datum primitka smatra se prvim radnim danom nakon datuma slanja

9.6. Korisnik može prigovoriti postupanju s osobnim podacima. Upravitelj podataka će ispitati prosvjed u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, donijeti odluku o njegovoj valjanosti i o tome pismeno obavijestiti Kupca o svojoj odluci.

9.7 Klijent može zatražiti zaključavanje njegovih upravljanih podataka. Voditelj korisničkih podataka zaključava podatke, ako kupac to zatraži ili ako se na temelju raspoloživih informacija može pretpostaviti da bi otkazivanje štetilo legitimnim interesima klijenta. Tako zaključani osobni podaci mogu se obrađivati ​​samo ako postoji cilj za upravljanje podacima koji isključuje brisanje osobnih podataka.

9.8. Pravovaljani, blokirani i izbrisani podaci moraju biti obaviješteni o kupcu, kao i svima koji su prethodno bili preneseni na podatke za upravljanje podacima. Ako Upravitelj podataka ne uspije ili nije u mogućnosti ispuniti zahtjev kupca za ispravak, blokiranje ili otkazivanje, pismeno će obavijestiti o činjeničnim i pravnim osnovama za odbijanje zahtjeva za ispravak, blokiranje ili otkaz u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

 

X. Obrada podataka

10.1 Obrađeni su osobni podaci tvrtke Petissimo Ltd. (1142 Budapest, Komáromi út 35-37). Podatke upravlja voditeljica Petissimo doo i osoblje službe za korisnike.

10.2 Petissimo Kft. Djeluje u web trgovini i koristi obrađivače podataka za izvršenje naloga, koji su podugovoreni s ugovornim odnosom s tvrtkom.

 

Ti procesori podataka su sljedeći:

- Netgo.hu doo, djelatnost: razvoj softvera, adresa: 2100 Gödöllő, Kossuth utca 32. II / 6,

- GLS (General Logistics Systems Hungary paketna logistika doo)

- Sprinter Courier Service Ltd., Aktivnost: kurirska služba, adresa: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

XI. Vanjski pružatelji usluga

11.1 oni registriraju i olakšavanja pristup vanjskim pružateljima usluga u pristupu određenim uslugama Društva. ( npr kao što su Facebook Inc., Google Inc., u daljnjem tekstu: „vanjskim pružateljima usluga”) na vanjskim pružateljima sustava s obzirom na navedenim podacima iz vanjskih pružatelja usluga za svoje pravilima o privatnosti upravljaju.

11.2 one su dostupne u okviru određenih usluga i sadržaja i dijele se na raznim društvenim mrežama za dijeljenje, i, s obzirom na sadržaj vanjskih pružatelja usluga ono predstavlja osobnih podataka i njihove aktivnosti i uvjeti korištenja pravila o privatnosti su mjerodavni. Takve vanjske usluge posrednici su kao Facebook, Google, Pinterest, Tumblr, Twitter, iWiW, LinkedIn.

11.3 Društva u vezi s radom određenih usluga, kao što je definirano podataka privatnog klijenta, može prenijeti na vanjski pružatelje usluga, ali podaci koje se prenose na vanjske pružatelje usluga mogu se koristiti samo za svrhe navedene u ovim Pravilima.

XII. Mogućnost prijenosa podataka

12.1 Data Manager ima i jeste pravo i dužnost da bude na raspolaganju, a uredno pohranjeni osobni podaci mogu biti dostavljeni nadležnim tijelima, koje ih obvezuje do konačne službene radnje ili obveze za prijenos podataka. Zbog takvog prijenosa podataka i posljedičnih posljedica, upravitelj podataka ne može biti odgovoran.

12.2 Korisnik se slaže da je za vrijeme plaćanja kreditnom karticom on-line na PayU Hungary Kft Data Manager slijedeći osobne podatke pohranjene u prijenosu korisnik baze podataka. (1074 Budimpešta, Rákóczi út 70-72.) kao kontroler za pvu dejlatnost. Preneseni podaci su: prezime, ime, država, broj telefona, adresa e-pošte. Svrha prijenosa podataka je pružanje korisničke podrške korisnicima, provjera transakcija i praćenje prijevara radi zaštite korisnika.

XIII. Izmijenite Pravila o privatnosti

13.1 Društvo zadržava pravo izmjene ove Politike privatnosti u bilo kojem trenutku svojim jednostranim odlukama.

13.2 Klijent prihvaća primjenjive odredbe Pravila o privatnosti na sljedeći unos i nema potrebe tražiti pristanak svakog kupca.

 

XIV. Opcije izvršavanja zakona

14.1 Korisnik može prigovoriti postupanju s podacima. Prigovoreni podaci će biti ispitani u roku od 15 dana od dana od njihovih podnošenja, i donijet će odluku o osnovanosti tog pitanja, i Korisnik će pisanim putem biti obaviješten. Ukoliko se upravitelj podacima ne slaže s odlukom ili ako je upravitelj iznad roka od 15 dana, Korisnik može ići na sud u roku od 30 dana od dana dostave odluke ili posljednjeg dana roka. Tužba protiv regulatora po izboru klijenta se može pokrenuti na temelju prebivališta pred nadležnim sudom, ili na Općinskom sudu.

14.2 Opcije za provedbu kupaca za Infotv. i Sun TV u 2013. godini. obavljaju sudovi, na temelju treba zatražiti pomoć Državne uprave za zaštitu podataka i slobodu informacija ako ima pitanja koja se odnose na osobne podatke (1125 Budimpešta Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C, adresa: 1530 Budapest, 5. pp.) (PTK)..

 

Pravila o privatnosti stupila su na snagu 29. siječnja 2015.